OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/21

KSZTAŁCIMY W CZTERECH ZAWODACH

Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką.

Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji zgodnie z podanym harmonogramem na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 

Szczegółowy regulamin rekrutacji opublikowany zostanie w wyznaczonym terminie zgodnym z zarządzeniem KO.