OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/25

 

KSZTAŁCIMY W CZTERECH ZAWODACH

Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką.

Od 1 września 2023 otwieramy:

  • oddział specjalny w zawodach: technik ekonomista i technik spedytor,
  • oddział integracyjny w zawodach: technik spedytor i technik ekonomista/rachunkowości

Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji zgodnie z podanym harmonogramem na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 

Szczegółowy regulamin rekrutacji opublikowany zostanie w wyznaczonym terminie zgodnym z zarządzeniem KO.