NASZ PATRON


TOMASZ KLENCZAR

HISTORIA SZKOŁY

Dyrektorzy Szkoły od 1945 roku.

1945 - 1946
1946 - 1951
1951 - 1952
1952 - 1958
1958 - 1968
1968 - 1973
1973 - 1983
1983 - 1992
1992 - 2002
2002 - 2007
od 2007
Franciszek Chowaniec
Ludwik Wróbel
Władysław Urych
Aleksander Jarończyk
Paweł Krause
Andrzej Stępniak
Paweł Ryszka
Marian Trzewik
Roman Sacha
Anna Święcicka
Damian Szmyt

Historia Szkoły
5 września 1945 roku

W tym budynku rozpoczęła działalność szkoła. Był to budynek "sypialnia" należący do kopalni "Boże Dary" w Kostuchnie. Obecnie jest w nim siedziba Domu Kultury.
Rozpoczyna swoją działalność SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA ZAWODOWA PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO W KOSTUCHNIE.

6 czerwca 1947 roku

Pojenieckie baraki były kolejną siedzibą szkoły.
Szkoła otrzymuje nazwę : SZKOŁA PRZEMYSŁOWA GÓRNICZA JAWORZNICKO-MIKOŁOWSKIEGO ZJEDNOCZENIA PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO W KOSTUCHNIE

1 marca 1953 rokuOddano do użytku obecny budynek szkoły

11 października 1953 rokuSzkoła otrzymuje nazwę : ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA MINISTERSTWA GÓRNICTWA W KOSTUCHNIE.

1 kwietnia 1958 rokuSzkoła, decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki przekazana zostaje pod zarząd Kopalni Węgla Kamiennego "Boże Dary" - zmiana nazwy szkoły : ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "BOŻE DARY" W KOSTUCHNIE

1 września 1976 rokuSzkoła zmienia nazwę na: ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "MURCKI" W KATOWICACH-KOSTUCHNIE

28 czerwca 1982 rokuUtworzenie ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 MGiE W KATOWICACH-KOSTUCHNIE

Styczeń 1986 rokuSzkoła otrzymuje imię : TOMASZA KLENCZARA