RADA PEDAGOGICZNA TECHNIKUM NR 15

Dyrektor Szkoły:          mgr Damian Szmyt

                

Pedagog szkolny:           mgr Marzena Lis

Bibliotekarz:                mgr Joanna Brychcy

Religia:                    ks.Tomasz Mężyk

                      mgr Anna Kubok

Edukacja dla bezpieczeństwa:          

Matematyka:                 mgr Beata Bąk

                         mgr Dariusz Pantak

Informatyka:           mgr Beata Bąk

Język polski:            mgr Rita Pawłowska
Wiedza o kulturze:            mgr Rita Pawłowska
                    mgr Michał Kubarski
Język angielski:            mgr Jolanta Soprych - Costantino
Język hiszpański:            mgr Natalia Ziółkowska
Historia:                mgr Michał Kubarski
                    
Historia i społeczeństwo:        mgr Michał Kubarski
                             
Fizyka:                   mgr Natalia Ziółkowska
Geografia:               mgr Barbara Myrcik
Biologia:                mgr  Agata Zaremba - Gielas
Chemia:                
Podstawy przedsiębiorczości:      mgr inż. Grzegorz Kamiński
                
    mgr Damian Szmyt
Przedmioty zawodowe spedycyjne: mgr Mariola Kubaszewska
                 mgr Damian Szmyt
                 mgr inż. Grzegorz Kamiński
Przedmioty zawodowe pozostałe: