Rada Rodziców Technikum Nr 15

Rada Rodziców Technikum Nr 15 im.Tomasza Klenczara w Katowicach informuje uczniów i rodziców szkoły, że powołała Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący Rady Rodziców:


zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:


sekretarz Rady Rodziców:


 

Rada Rodziców jest niezależnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów Technikum Nr 15 im. T.Klenczara w Katowicach i zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych, którzy by chcieli wspomóc finansowo działalność Rady, swoją prośbę kieruje w szczególności do Rodziców młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły o wpłacanie dobrowolnych składek na Radę Rodziców, by Rada mogła realizować swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem kosztów i wydatków, oraz Regulaminem Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Środki finansowe wpłacane na Radę Rodziców w naszej szkole będą przekazane na potrzeby Szkoły i uczniów zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Rady Rodziców.

 

Za wszystkie wpłaty w imieniu Rady Rodziców i wszystkich uczniów serdecznie dziękujemy!

 

Informacje można uzyskać u Przewodniczącego Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły.