Wspomnienia z pobytu na praktyce zawodowej w Valencji. 

wiosna - 2019

 
 

Projekt „Aktywni w Europie” 2018-1-PL01-KA102-049094 został włączony do realizacji w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

 

Czas trwania: 15 miesięcy

Kwota dofinansowania: 69616,00  EUR tj. 300198,12 PLN

Cele:

1. Zdobycie nowych i poprawa kluczowych umiejętności zawodowych w zakresie:

- spedycji: świadczenie usług spedycyjnych, poznanie zasad transportu ładunków, zabezpieczania ładunków, doboru środków transportu, prowadzenia dokumentacji transportowej w języku angielskim i hiszpańskim

- lotniskowych służb operacyjnych: organizacja i funkcjonowanie lotniskowych służb operacyjnych w portach międzynarodowych, współpraca z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej, działania w zakresie ochrony portów lotniczych, poznanie języka angielskiego branżowego

2. Poznanie słownictwa branżowego w języku angielskim i hiszpańskim

3. Poznanie europejskich standardów pracy w branży spedycyjnej i na lotniskach międzynarodowych

4. Podniesienie kompetencji społecznych, osobistych, międzykulturowych

5. Umocnienie europejskiego wymiaru szkoły

 

Instytucja wysyłająca: Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara

Instytucja przyjmująca: Mobility Projects http://www.mobilityprojects.com/

 

Certyfikaty: ECVET/ European Credit System for Vocational Education), Europass Mobility, Europass CV

Działania międzynarodowe:

 

Termin

Miejsce praktyk

Czas trwania

Mobilności

Kwiecień 2019

Granada -

Hiszpania

 

31.03 – 12.04.

2019

 

15 spedytorów

3 ‘lotniskowców’,

 

2 nauczycieli

Październik 2019

Granada -

Hiszpania

13.10-25.10

2019

15 spedytorów,

3 ‘lotniskowców’,

2 nauczycieli


 

Mobilności: 40 = 36 uczniów + 4 nauczycieli

 

Działania lokalne:

Uczniowie wezmą udział w przygotowaniu:

·         Językowym

- kursie języka angielskiego z native speakerem w wymiarze 20 godzin

- kursie języka hiszpańskiego z native speakerem w wymiarze 10 godzin

- spotkaniach i wycieczkach odbywanych w języku angielskim lub hiszpańskim

·         Kulturowym

- przygotowanie Dnia Języków Obcych oraz Dni Europejskich

- konkursach wiedzy o Hiszpanii

- stworzenie prezentacji na temat pobytu i pracy w hiszpańskich przedsiębiorstwach branży TSL i zaprezentowanie jej na spotkaniu podsumowującym w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości

·         Zawodowym

- spotkaniach, wycieczkach tematycznych związanych z branżą TSL /m.in. wycieczka zawodowa na lotniska Balice, Pyrzowice, spotkanie z przedsiębiorcami

 

Liderem szkolnych działań w Technikum nr 15 jest p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Grupę projektową tworzą: p. Damian Szmyt – nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego, p. Mariola Kubaszewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Miejsca praktyk: Brico Depot Granada, Conforama Espana Granada, AENA – Aeroporto de Manises

 

Oprac. Rita Pawłowska