PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH

REZULTATY PROJEKTU


Rezultaty projektu:
Prezentacja z relacją z Drezna - Patryk Włodarczyk i Mateusz Starzyczny.
Pomysły na własną firmę w branży TSL "Ficziliczi Company" w jęz. angielskim - Dominika Surma i Oliwia Kolasa;  "Pirate Company" - Ola Kostecka i Łukasz Mildner.

 
 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Praktyki w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów T15 w branży TSL”

14.12.2017 zakończyliśmy projekt zawodowy dla spedytorów. Rok zdobywania umiejętności zawodowych, kulturalnych i językowych był dla uczestników tych działań ważnym etapem edukacyjnym. 28 uczniów wyjechało na staż zawodowy do organizacji WBS Training AG w Dreźnie. Do mobilności przygotowywaliśmy się także w szkole, uczestnicząc w kursie języka angielskiego z native speakerem, w wycieczkach zawodowych, w spotkaniu nt. Niemiec. Grupie spedytorów towarzyszyło 4 nauczycieli: Damian Szmyt, Jolanta Soprych-Costantino, Mariola Kubaszewska i Rita Pawłowska.

SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE odbyło się 14.12.2017. Podsumowywali projekt jego uczestnicy – uczniowie i nauczyciele, wychowawczyni kl. 2s i 3s Natalia Ziółkowska oraz rodzice uczniów. Na spotkanie przyjechali też absolwenci naszej szkoły, którzy wzięli udział w praktykach w marcu br.

Uczniowie Patryk, Mateusz opowiedzieli o celach, założeniach projektu, a Ola, Łukasz, Oliwia, Dominika przedstawili swoje finałowe prezentacje nt. założenia firmy w branży TSL. O zdobytych umiejętnościach i wrażeniach z odbytych praktyk opowiadali wszyscy uczestnicy. Nauczyciele – opiekunowie praktyk w T15 wyrazili chęć odbycia kolejnych praktyk w następnym roku. Trzymajcie kciuki ;-)

Miło Was było wszystkich zobaczyć, wymienić się wrażeniami i doświadczeniami w grupie rodziców, uczniów i nauczycieli.

Dziękujemy bardzo za wspólne spotkanie.

Rita Pawłowska

PRAKTYKI W NIEMCZECH JAKO NIEZBĘDNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE              

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 15 W BRANŻY TSL 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu wniosków w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów w 2016. Projekt został zakwalifikowany na listę rezerwową i zatwierdzony do realizacji w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

O projekcie: Praktyki w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe dla uczniów Technikum nr 15 w branży TSL

 

Jest to projekt mobilności polegający na organizacji stażu za granicą dla uczniów i nauczycieli naszego technikum. Głównym planowanym działaniem w ramach naszego projektu jest wyjazd 28 uczniów i 4 nauczycieli Technikum nr 15 na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do niemieckiego przedsiębiorstwa w branży Transport Spedycja Logistyka w Dreźnie w Niemczech. Praktyka jest przewidziana dla uczniów profilu spedycyjnego wszystkich klas.  


Miejsca odbywania stażu:

WBS Training AG, Drezno, Saksonia, Niemcy

 

Data: 15.12.2016 - 15.12.2017 
 

Planowane mobilności:
I grupa – 2-tygodniowy wyjazd w marcu 2017 r. dla 14 uczniów kl. 3 i kl. 4,
II grupa – 2-tygodniowy wyjazd w październiku 2017 dla 14 uczniów kl. 1 i 2.
 

Praktyki/staże zostaną poprzedzone przygotowaniem uczestników w zakresie:

- językowym /bezpłatny kurs języka angielskiego/,

- zawodowym /spotkania w firmach spedycyjnych, wycieczki tematyczne/,

- kulturowym /warsztaty nt. Niemiec, regionu Saksonii i miasta Drezno/,

Celem projektu  jest: podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów Technikum Nr 15 w zawodzie spedytora. 

Udział we wszystkie w/w zajęciach i warsztatach jest obowiązkowy dla uczniów pomyślnie zakwalifikowanych w czasie rekrutacji do projektu.
Cele projektu:

·   poprawa umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,

·   wzrost kompetencji zawodowych w zawodzie spedytora,

·   doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, personalnych, rozwiązywania problemów, budowania pozytywnego wizerunku samego siebie,

·   otrzymanie dokumentów: Europass Mobility i ECVET,

·   otwarcie na inne kultury, języki, obyczaje;

·   poprawa poziomu zdawalności z egzaminów zawodowych i maturalnych,

·   zwiększenie szans na zatrudnienie w firmach polskich i w UE. 

Dofinansowanie projektu z UE: 69324 EUR  /293 628 zł/ 

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki tematyczne, warsztaty w szkole pokrywane są ze środków unijnych.

Grupa projektowa:

W Technikum Nr 15 koordynatorem projektu jest Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego.

Realizacją projektu zajmuje się grupa projektowa nauczycieli w składzie: Mariola Kubaszewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Grzegorz Kamiński - nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Jolanta Soprych-Costantino - nauczyciel języka angielskiego,

Rita Pawłowska - nauczyciel języka polskiego,

Damian Szmyt - Dyrektor Szkoły.

PRAKTYKI ZAWODOWE SPEDYTORÓW W NIEMCZECH

Drezno, WBS Training AG, 15-28.10.2017

 

Grupę T15 tworzyli:
Uczniowie: Arkadiusz Wyłupek
Patryk Włodarczyk
Oliwia Kolasa
Aleksandra Kostecka
Dominika Surma
Paweł Baron
Mateusz Hachuła
Łukasz Mildner
Andrzej Rakoczy
Mateusz Starzyczny
Mateusz Libront
Krzysztof Mrowiec
Daniel Bujnarowski
Patryk Blasa

Nauczyciele: Damian Szmyt, Jolanta Soprych-Costantino, Mariola Kubaszewska, Rita Pawłowska

 

Program stażu:
- poznanie organizacji WBS Training AG i opiekunów praktyk p. Laurę Byfut i Nielsa Morgana
- zajęcia w organizacji WBS Training z p. Rubaya Hossein

- przygotowywanie sprawozdań nt. obejrzanych obiektów i miejsc

- przygotowywanie i wygłoszenie finałowej prezentacji

- wręczenie certyfikatów WBS Training, ECVET i Europass

 

2. zajęcia dot. branży TSL:

·         nauka nt. TSL w porcie rzecznym w Dreźnie

·         wizyta w "GEHE" - magazyn farmaceutyczny i w "Schenker Deutschland AG"

·         zwiedzanie Manufaktury Volkswagena w Dreźnie

- modele elektryczne samochodów
- nowoczesna linia produkcyjna
- rozmowa z przewodnikiem

·         wizyta w German Postal Service

·         wizyta na lotnisku w Dreźnie

 

3. program kulturalny:

·         zwiedzanie Altstadt w Dreźnie

·         zwiedzanie Muzeum Techniki

·         wizyta w drezdeńskim zoo

·         zwiedzanie Zwinger - letniej siedziby polskich i saksońskich królów Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa
- malarstwo i rzeźba
- kolekcja porcelany
- technika w XVI-XVIII w.

·         zwiedzanie Muzeum Militariów

                    Rita Pawłowska

PRAKTYKI ZAWODOWE SPEDYTORÓW W NIEMCZECH

Drezno, WBS Training AG, 12-15.03.2017

 

Grupę T15 tworzyli:
Uczniowie: Agata Kempka, Ania Żejmo, Julia Solarska, Patrycja Glauer, Karolina Zbertek, Weronika Matlachowska, Paulina Surma, Robert Rodak, Szymon Kostrzewski, Daniel Zając, Robert Jasiura, Mateusz Milej, Michał Burkot, Daria Banaś
Nauczyciele: Damian Szmyt, Jolanta Soprych-Costantino, Rita Pawłowska

 

Program stażu:
- poznanie organizacji WBS Training AG i opiekuna praktyk p. Stefanii Heinitz
- zajęcia w organizacji WBS Training z p. Rubaya Hossein

- przygotowywanie sprawozdań nt. obejrzanych obiektów i miejsc

- przygotowywanie i wygłoszenie finałowej prezentacji

- wręczenie certyfikatów WBS Training, ECVET i Europass

 

2. zajęcia dot. branży TSL:

·         nauka nt. TSL w porcie rzecznym w Dreźnie

·         wizyta w "GEHE" - magazyn farmaceutyczny i w "Schenker Deutschland AG"

·         zwiedzanie Manufaktury Volkswagena w Dreźnie

- modele elektryczne samochodów
- nowoczesna linia produkcyjna
- rozmowa z przewodnikiem

·         wizyta w German Postal Service

 

3. program kulturalny:

·         zwiedzanie Altstadt w Dreźnie

·         zwiedzanie Muzeum Techniki

·         wizyta w drezdeńskim zoo

·         zwiedzanie Zwinger - letniej siedziby polskich i saksońskich królów Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa
- malarstwo i rzeźba
- kolekcja porcelany
- technika w XVI-XVIII w.

·         zwiedzanie Muzeum Militariów

Do Drezna wracamy w październiku z kolejną grupą 14 spedytorów i 4 nauczycieli.

 

Rita Pawłowska