Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejto program, który włączył do realizacji projekt pt. „Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej” o numerze 2018-1-PL01-KA101-047857.

 

Koordynator: Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara

Czas trwania: 16 miesięcy

Budżet: 19649 EUR, 84730,42 zł

W ramach projektu 7 nauczycieli technikum wyjedzie na 2-tygodniowe kursy językowe. W czasie roku szkolnego uczniowie będą uczestniczyć w działaniach pozwalających na naukę języków obcych m.in.: spotkaniach z native speakerem, wycieczkach prowadzonych w języku obcym.

 

 

Nauczyciel

Kraj

Data wyjazdu

1

Damian Szmyt

Wielka Brytania

02.2019

2

Joanna Brychcy

Malta

07.2019

3

Michał Kubarski

Malta

07.2019

4

Natalia Ziółkowska

Hiszpania

08.2019

5

Jolanta Soprych

Włochy

07.2019

6

Rita Pawłowska

Włochy

08.2019

7

Mariola Kubaszewska

Włochy

07.2019


Oprac. Rita Pawłowska


Włochy - 2019

Mariola Kubaszewska

Malta - 2019
Joanna Brychcy, Michał Kubarski