MOBILNIE - ZAWODOWO - PRAKTYCZNIE  

NR 2022-1-PL01-KA121-VET-000053580

Projekt realizacji praktyk zawodowych dla uczniów naszej Szkoły w Chorwacji i Szwecji finansowany 

z budżetu Unii Europejskiej (54 318 EUR)

 

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU!