Nasza Szkoła jest uczestnikiem oraz jednostką koordynującą wielu międzynarodowych projektów wspierających edukację uczniów oraz nauczycieli. Podczas realizacji tych projektów młodzież rozwija swoje pasje, doskonali umiejętności językowe. Jest to czas spotkań, nowych przyjaźni.

 

KAŻDY POWIE, ŻE WARTO BYĆ WŚRÓD NAS!!!!!Projekt 2014-1-PL01-KA201-003664 „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” będzie koordynowany przez naszą szkołę od 1.09.2014 do 31.08.2017r. przy współpracy z 9 organizacjami działającymi w obszarze edukacji szkolnej.

Koordynatorem projektu prowadzonego w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 „Partnerstwa strategiczne na rzecz Edukacji Szkolnej - Konsorcjum jest Technikum nr 15, a międzynarodowym koordynatorem projektu p. Rita Pawłowska.

W ramach międzynarodowych działań w czasie 3 lat zaplanowaliśmy 8 wymian uczniów i nauczycieli, 2 spotkania projektowe i 2 konferencje upowszechniające.

Kalendarium:

Data

Miejsce

Typ spotkania

Organizator

XI. 2014

Katowice –

Polska

Międzynarodowe spotkanie projektowe

Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara

II. 2015

Fieni – Rumunia

I wymiana uczniów i nauczycieli

Liceul Tehnologic „Aurel Rianu”

IV. 2015

Bordeaux

- Francja

II wymiana uczniów i nauczycieli

Lycee Toulouse-Lautrec

V. 2015

Valleggio sul Mincio – Włochy

Międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty intelektualne

Europole „Lorenzi Fumani”

XI. 2015

Sofia – Bułgaria

III wymiana uczniów i nauczycieli

7SOU „Sveti Sedmochislenitzi”

III.2016

Cuba – Portugalia

IV wymiana uczniów i nauczycieli

Escola Profissional de Cuba

VI.2016

Pecs – Węgry

V wymiana uczniów i nauczycieli

ANK School

X.2016

Taurage – Litwa

VI wymiana uczniów i nauczycieli

Adult Training Centre SMC

XI.2016

Werona – Włochy

Międzynarodowe spotkanie projektowe

Europole „Lorenzi Fumani”

II. 2017

Hagen – Niemcy

VII wymiana uczniów i nauczycieli

Evangelische Jugendhilfe

V. 2017

Rakovnik – Czechy

VIII wymiana uczniów i nauczycieli

Stredni prumyslova skola Emila Kolbena

V. 2017

Katowice – Polska

Międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty intelektualne

 

Technikum nr 15

 

Głównymi rezultatami wytwarzanymi przez 10 beneficjentów projektu są: przewodnik – album 10towns oraz platforma edukacyjna, na której zamieszczane są materiały edukacyjnewww.10towns.eu

Celem 10 organizacji z 10 miast jest działalność na rzecz rozwijania kluczowych umiejętności: nauki języka angielskiego, przedsiębiorczości i kreatywności.

W dniach 28.05.2016 – 1.06.2017 w Katowicach odbędzie się finalna konferencja zamykająca projekt, której organizatorem będzie Technikum nr 15.

Opr. Rita Pawłowska