Nasza Szkoła jest uczestnikiem oraz jednostką koordynującą wielu międzynarodowych projektów wspierających edukację uczniów oraz nauczycieli. Podczas realizacji tych projektów młodzież rozwija swoje pasje, doskonali umiejętności językowe. Jest to czas spotkań, nowych przyjaźni. 

Zapoznajcie się z projektami zamkniętymi i nowymi.

 

KAŻDY POWIE, ŻE WARTO BYĆ WŚRÓD NAS!!!!!


 

Dzień Europejski w naszej Szkole.
Coroczna impreza propagująca ideę wspólnej Europy

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁYPROJEKTY ZREALIZOWANE