Tytuł projektu e-Twinning:

Dziedzictwo kulturowe, uprzemysłowienie i jego wpływ na środowisku – Culural Heritage, Industralisation and its Impact on Environment.

 Czas działania: grudzień 2022 – grudzień 2023

 Projekt koncentruje się na opisie terenów uprzemysłowionych, szczególnie tych położonych wokół rzek. Chcemy zaangażować naszych uczniów w badania dotyczące wpływu przemysłu na środowisko w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Jednym z naszych działań będzie porównanie róznych regionów, w których znajdują się nasze szkoły.

 Cele projektu i jego spodziewany wpływ na uczniów:

- poszerzenie wiedzy o regionie m.in.: na temat uprzemysłowienia w swoim regionie i innych obszarach europejskich,

- wykorzystanie historii jako cennego narzędzia badawczego,

- względnienie relacji międzypokoleniowych jako źródła wiedzy,

-analiza przeszłego i obecnego wpływu industrializacji na środowisko i społeczność,

- rozwój świadomości ekologicznej,

- umiejętność krytycznego myślenia na przykładzie oceny zmian w najbliższym środowisku,

- stanie się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami,

- pogłębienie wiedzy na temat wartości np. równouprawnienia płci,

- ćwiczenie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,

- rozwój europejskiej tożsamości i zaangażowania,

- zdobycie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń między uczniami różnych szkół europejskich.

 Oczekiwane rezultaty:

-         stworzenie broszury z rezultatami prac uczniów (prezentacje, plakaty, relacje),

-         materiały w przestrzeni TwinSpace,

-         wspólne wideokonferencje,

 Szkoły parnerskie:

Hiszpania / koordynator

Polska

Rumunia

Szwecja

Turcja

 W Technikum nr 15 udział w projekcie bierze klas 1se i nauczyciele: Rita Pawłowska, Beata Brzeźnicka, Beata Urbańczyk.

Historia przemysłu na Śląsku w programie Canva