Regional Education in Common European Culture and Education 

(Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji)

Projekt 2020-1-PL01-KA229-081982_1 Regional Education in Common European Culture and Education (Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji) będzie realizowany w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół.

Budżet dla Polski /koordynator: 36 300 EUR

Budżet projektu: 178 730 EUR

Czas trwania: 1.12.2020 – 30.11.2022

 

Projekt powstał dzięki nawiązaniu współpracy 6 szkół średnich technicznych z Polski, Francji, Rumunii, Portugalii, Chorwacji, Turcji. Koordynatorem jest szkoła z Polski.

Temat związany jest z rozwojem kompetencji kulturowych, społecznych, językowych i informatycznych na rzecz podniesienia świadomości roli edukacji poprzez kulturę we współczesnym świecie.

Główne cele:

- rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy równoczesnej otwartości na wartość kultury mieszkańców innych regionów oraz narodów europejskich,

- pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców,,

- kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń,

- poprawa jakości kształcenia przedmiotów humanistycznych w 6 placówkach m.in. przez włączenie interdyscyplinarności.

Partnerzy oraz międzynarodowe spotkania uczniów i nauczycieli:

 

Nazwa szkoły

Kraj, miasto

Data

Tytuł

 Mobilności

1

Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara

Polska Katowice

02.2021

Creative Learning about Regional Education

Przyjazd 15    nauczycieli

2

Lycee Toulouse-Lautrec

Francja Bordeaux

 

05.2021

Traditional Costumes and Accessories

4 uczniów,

2 nauczycieli

3

 

Liceul Tehnic Buzau

Rumunia Buzau

10.2021

 

Regional Dances and Music

4 uczniów,

2 nauczycieli

4

Centro de Estudos e Formação Profissional Diogo

Dias Melgaz, Lda

Portugalia

Cuba

01.2022

Old Professions and Fassions, Forgotten Objects

4 uczniów,

2 nauczycieli

 

 

5

 

Trgovacka skola

Chorwacja Zagrzeb

05.2022

Traditional and Regional Food

4 uczniów,

    2 nauczycieli

6

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi

Turcja Aliaga

09.2022

Rituals at Birth, Wedding, Funeral

4 uczniów,

      2 nauczycieli

 


Finansowanie:

Wszystkie fundusze na realizację 2-letniego projektu pochodzą ze środków Unii Europejskiej.

Podróże, utrzymanie, działania lokalne i międzynarodowe są finansowane w całości: uczniowie i nauczyciele na pobyt za granicą otrzymują stałą kwotę na tygodniowy pobyt.

 

Liderem międzynarodowych i szkolnych działań w Technikum nr 15 jest p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i edukacji regionalnej. Grupę projektową nauczycieli tworzą: p. Damian Szmyt – nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego.

 

Oprac. Rita Pawłowska