Erasmus+ 1.09.2018 – 31.08.2021

I wymiana uczniów i nauczycieli: Cuba (Portugalia) - styczeń 2019

II wymiana uczniów i nauczycieli: Hagen (Niemcy) - marzec 2019

Erasmus+ 1.09.2018 – 31.08.2021

 

Projekt 2018-1-PT01-KA201-047462 pt. Refugees crisis – Approaching the ‘next day’ został zaakceptowany do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Portugalii.

Działamy w ramach akcji Strategic Partnerships for school education, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Exchange of Good Practices.

 

Czas trwania: 1.09.2018 – 31.08.2021

Budżet projektu: 221 440 EUR

Budżet dla Polski: 28 195 EUR

 

Tematy i działania, w których wezmą udział uczniowie i nauczyciele 8 krajów:

Geneza kryzysu migracyjnego w Europie i spojrzenie na migrację w przyszłości:

- praca ze źródłami, mapą, tekstami literackimi

- tworzenie komiksu, pamiętnika, zdjęć, filmów, prezentacji

- udział w festiwalu street artu, festiwalu filmowym, przedstawieniu teatralnym, debacie, warsztatach artystycznych, konferencji naukowej

- uczestnictwo w spotkaniach z organizacjami wolontariackimi i pomocowymi

 

Cele:

- uwrażliwienie społeczności szkolnej – rodziców, uczniów, nauczycieli, mieszkańców - na zagadnienie migracji

- przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii, dyskryminacji, stereotypom

- szerzenie idei wolontariatu i pomocy innym, tolerancji i akceptacji innych kultur

- poszerzenie wiedzy o historii i kulturze 8 krajów /Portugalia, Grecja, Włochy, Polska, Niemcy, Rumunia, Francja, Czechy/

- rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim

 

Działania międzynarodowe:

Technikum nr 15 będzie współpracować z 6 szkołami średnimi i 1 organizacją z Europy.

5 szkół i organizacji z Czech, Portugalii, Francji, Rumunii, Niemiec brało udział w projekcie, którego byliśmy koordynatorem, 2014-2017 „The town as a friendly space for developing creativity and entrepreneurship”.

 

3 Międzynarodowe Spotkania Projektowe dla nauczycieli 8 krajów w styczniu 2019, 2020 oraz czerwcu 2021, których organizatorami są szkoły z Portugalii, Polski i Rumunii. Na spotkaniach będziemy rozmawiać na temat działań 2 nauczycieli każdej organizacji.

 

 

 

Szkoła

Kraj

Data wymiany

Typ spotkania

Mobilności:

 

1

technikum

Escola Profissional de Cuba

Portugalia

styczeń 2019

Międzynarodowe spotkanie projektowe

2 nauczycieli

2

Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara

Polska

styczeń 2020

Międzynarodowe spotkanie projektowe

2 nauczycieli

3

technikum                           Liceul Tehnologic Pucioasa

Rumunia

czerwiec 2020

Międzynarodowe spotkanie projektowe

2 nauczycieli

 

 

 

 

 

Szkoła

Kraj

Data wymiany

Typ spotkania

Mobilności:

 

1

organizacja z Hagen: Evangelische Jugendhilfe Iserlohn

Niemcy

IV. 2019:

 

Wymiana uczniów  i nauczycieli

2 nauczycieli,

3 uczniów

2

liceum z Piazza Armerina: Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino'

Włochy

X. 2019

 

Wymiana uczniów          i nauczycieli

2 nauczycieli,

3 uczniów

3

technikum z Rakovnika: Stredni prumyslova skola Emila Kolbena Rakovnik, prispevkova organizace

Czechy

IV.2020

 

Wymiana uczniów          i nauczycieli

2 nauczycieli,

3 uczniów

4

liceum zawodowe z Bordeaux: Lycee Toulouse Lautrec

Francja

X. 2020:

 

Wymiana uczniów          i nauczycieli

2 nauczycieli,

3 uczniów

5

liceum z Drapetsony: 2o Gymnasio Drapetsonas

Grecja

IV. 2021

 

Wymiana uczniów         i nauczycieli

2 nauczycieli,

3 uczniów

 

Działania lokalne:

W Polsce w styczniu 2020 dla nauczycieli 8 krajów organizujemy Międzynarodowe Spotkanie Projektowe „Examples of good practices of receiving refugees from European countries”

W jego trakcie odbędą się m.in.: spotkania w Urzędzie Miasta Katowice, z organizacją Caritas, wystawa prac artystycznych i konferencja w MDK „Południe”.

Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w działaniach przygotowujących do aktywności w trakcie 3 lat realizacji projektu m.in. kursie językowym, poznawaniu Katowic, działaniach wolontaryjnych.

 

Finansowanie:

Wszystkie fundusze na realizację 3-letniego projektu pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Podróże, utrzymanie i działania lokalne/ międzynarodowe są finansowane w całości. Co więcej, uczniowie i nauczyciele na pobyt za granicą otrzymują stałą kwotę na tygodniowy pobyt.

 

Liderem szkolnych działań w Technikum nr 15 jest p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Grupę projektową tworzą: p. Damian Szmyt – nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego.

Oprac. Rita Pawłowska