Rezultaty projektu

 
 

Biznesplany uczestników projektu

 

INNE REZULTATY

 
 

VII spotkanie

Krótkie Szkolenie dla Nauczycieli 11-14.07.2021,

„Przedsiębiorczość w szkole” Aliaga, Turcja

Po 3-dniowej Wirtualnej Mobilności zorganizowanej przez partnerską szkołę z Turcji Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w maju 2021 pt. „Work in company, entreprise”, w której brali udział uczniowie i nauczyciele 6 krajów przygotowaliśmy kontynuację działań.

W dniach 11-14 lipca 2021 odbyło się Szkolenie dla nauczycieli „Entrepreneurship in school” w Turcji i wspólne 7 spotkanie. Miało charakter warsztatowy i podsumowywało 3-letnie międzynarodowe i lokalne aktywności w zakresie przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z 3 szkół partnerskich: 1 nauczyciel - koordynator projektu p. Rita Pawłowska - z Polski, 4 nauczycieli z Hiszpanii i 4 nauczycieli z Rumunii.

W czasie spotkania miały miejsce:

- powitanie w szkole, spotkanie z kadrą i uczniami, zwiedzanie szkoły.

- wizyta w dużej firmie w Aliaga TPI Composites Inc,

- udział w spotkaniu z kierownikiem projektów unijnych na Uniwersytecie w Izmirze: prof. dr Cabanem Çelikiem na Wydziale Ekonomii i Administracji w İzmir Katip Çelebi University.

- spotkanie liderów projektu z 4 szkół i dyskusja: jak wprowadzić rezultaty projektu do zajęć szkolnych, jak zachować trwałość projektu, realizacja szkolnego programu zawodowego.

- prezentacja i omówienie wyników ankiety przygotowanej dla uczniów na temat działań, postaw i działań przedsiębiorczych.

- zwiedzanie ruin antycznego miasta Efez, wioski Selçuk, centrum Izmiru, kurortu Foca.

W czasie szkolenia podsumowaliśmy nasze 3-letnie działania projektowe 6 szkół średnich z Polski, Hiszpanii, Turcji, Francji, Rumunii i Czech w zakresie przedsiębiorczości oraz nauki poprzez działanie, poszerzania podstawy programowej, interdyscyplinarności zajęć, rozszerzania programu zawodowego szkoły, tworzenia materiałów dydaktycznych, korzyści z międzynarodowej współpracy szkół.

 

WIRTUALNA MOBILNOŚĆ "WORK IN COMPANY, ENTREPRISE"

Spotkanie trwało 3 dni (17, 18, 20 maja) i nosiło tytuł „Praca w firmie, przedsiębiorstwie”. Zamykało nasz 3-letni projekt. Gospodarzem Mobilności Wirtualnej była szkoła techniczna z Aliagi Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

17 maja szkoły przedstawiły swoje wizytówki w postaci prezentacji i filmów. Koordynator podsumował 3-letni projekt (w postaci prezentacji i filmu). Uczniowie wysłuchali wystąpień na temat 3 tureckich przedsiębiorstw z regionu Izmir: Petkim, Ship Breaking Company, Tupras. O Petkim i SBC mówili pracownicy firm – menedżer i główny doradca. Nauczyciele odbyli spotkanie on-line, a uczniowie na podstawie zdobytych wiadomości o 3 przedsiębiorstwach przygotowywali krótkie animacje w programie Pawtoon.

18 maja uczniowie przedstawili 6 prezentacji „How to set up a company in my country?” – na podstawie zawartych w nich informacji nauczyciele szkoły tureckiej przeprowadzili quiz w programie Kahoot. Uczeń kl. 2ces Daniil Mishchenko wygrał ten konkurs. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu doktora ekonomii Uniwersytetu w Izmirze pt. „Cechy osoby przedsiębiorczej na współczesnym rynku pracy”. Nauczyciele i uczniowie szkoły tureckiej pokazali swoją szkołę, miasto Aliaga oraz zabytki, kulturę, obrzędy regionu Izmir.

20 maja uczniowie przeprowadzili debatę „Work – necessity or satisfaction”, przedstawili największe firmy na świecie zarządzane przez kobiety, przedstawili stworzone w czasie projektu minifirmy. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu nt. tworzenia wizerunku dobrej firmy „Enrecomp into Action”, zwiedzili wirtualnie biuro projektowe – wykład przeprowadził ekspert ds. projektów z Aliaga. Uczniowie szkoły tureckiej pokazali swoje dokonania w zakresie przedsiębiorczości, udział w działaniach projektowych oraz aktywności wolontaryjne. Na zakończenie przeprowadziliśmy ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny merytorycznej spotkania.

W wirtualnej mobilności uczestniczyli uczniowie klas 1esl, 2cesl i 2ces oraz 6 nauczycieli naszej szkoły.

Oprac. Rita Pawłowska


 

Czechy – Most,  luty 2020

V MIĘDZYNARODOWA WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 17-21.02.2020

„Biznes w przedsiębiorczości” w Moście.

Piąte spotkanie projektu EPIC miało miejsce w szkole średniej o profilu biznesowym SOS Podnikatelska Most w mieście Kraju Usteckiego w Czechach. To miasto o długiej i ciekawej historii, zbudowane od podstaw w latach 70-tych XX wieku po odkryciu złóż węgla brunatnego na jego terenie i w związku ze zburzeniem starego średniowiecznego miasta. W Czechach spędziliśmy 5 dni, w trakcie których odbyły się zajęcia kształtujące kompetencje językowe, przedsiębiorcze, kulturowe. W działaniach uczestniczyli uczniowie z niepełnosprawnością ze szkoły hiszpańskiej. Uczniowie mieszkali w domach uczniów czeskiej szkoły.

Wzięliśmy udział w zajęciach języka czeskiego, wykładzie na uniwersytecie pedagogicznym w oddziale EU Direct „Unia Europejska na świecie”, prelekcji w Urzędzie Pracy nt. zatrudnienia, bezrobocia, zanieczyszczenia w 6 partnerskich krajach. Uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej zadania w języku angielskim: prezentacje nt. biur podróży, ich fanpage. Wspólnie przygotowali komiksy i kolaże „Sukces mojej firmy”, „Teraźniejszość i przyszłość mojej firmy”. Zwiedziliśmy miasto Most z jego zabytkowym kościołem z XV w., Pragę (Hradczany, Mala Strana, Katedra św. Wita, Vaclavske Namesti, Rynek Starego Miasta) i uzdrowisko Karlove Vary – tam zwiedziliśmy Fabrykę Szkła Moser. Nauczyciele uczestniczyli w koncercie w miejskim teatrze w Moście „Od baroka do operety”.

W V wymianie T15 reprezentowali 4 uczniowie: Amelia Kontny, Justyna Malchar, Ivan Dubenko, Daniil Mishchenko oraz 2 nauczycieli – p. Rita Pawłowska, nauczyciel języka polskiego i międzynarodowy koordynator projektu i p. Damian Szmyt – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły. Do Mostu przyjechało 19 uczniów z 5 partnerskich szkół i 11 nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Turcji.

Wszystkie działania finansowane są z funduszy programu Erasmus+.

 

Opr. Rita Pawłowska


 
 

Hiszpania – Alcala de Henares

październik 2019

IV MIĘDZYNARODOWA WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 14-17.10.2019 „Wizualna strona przedsiębiorczości” w Alcala de Henares.

Kolejne spotkanie projektu EPIC miało miejsce w szkole średniej IES ALBENIZ w Alcala de Henares, mieście Miquela de Cervantesa, autora „Don Kichota” i wpisanym na światową listę zabytków UNESCO. W Hiszpanii spędziliśmy 4 dni, w trakcie których odbyły się zajęcia kształtujące kompetencje językowe, przedsiębiorcze, kulturowe.

Wzięliśmy udział w warsztatach gotowania potraw kuchni hiszpańskiej, które odbyły się w miejscowej szkole gastronomicznej. Uczyliśmy się podstawowych kroków, układów i filozofii tańca w szkole tańca flamenco. Uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej zadania w języku angielskim: CV, rozmowę kwalifikacyjną, biznes plany firmy spedycyjnej. Zwiedziliśmy Alcala de Henares i Madryt. Spotkaliśmy się z kadrą Fundacji Jana XXIII Roncalli w Madrycie, która zajmuje się włączaniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy. W szkole uczniowie odbyli warsztaty dot. przedsiębiorczości.

W IV wymianie T15 reprezentowali 4 uczniowie: Aleksandra Kostecka, Emilia Kuzia, Jakub Przewoźny, Jakub Romanek oraz 2 nauczycielki – p. Rita Pawłowska, nauczyciel języka polskiego i międzynarodowy koordynator projektu i p. Agnieszka Trzemżalska – nauczyciel biologii. Do Alcala de Henares przyjechało 20 uczniów i 10 nauczycieli z Polski, Czech, Francji, Rumunii, Turcji.

Wszystkie działania finansowane są z funduszy programu Erasmus+.

Pucioasa, (Rumunia) - maj 2019


III MIĘDZYNARODOWA WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 13-17.05.2019 „Wirtualne przedsiębiorstwa” w Pucioasa.

Kolejne spotkanie projektu EPIC odbyło się w rumuńskiej szkole technicznej Liceul Tehnologic w Pucioasa. W trakcie wymiany zobaczyliśmy 2 lokalne przedsiębiorstwa, zobaczyliśmy szkołę, w której wysłuchaliśmy tradycyjnych pieśni rumuńskich przygotowanych przez szkolny chór oraz uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych. Zwiedziliśmy miasto Targovista z monastyrem i średniowieczną siedzibą władców rumuńskich oraz Braszow z Black Church, twierdzę Raznow i zamek Bran. Wybraliśmy logo projektu, przedstawiliśmy zadania oraz obejrzeliśmy eksponaty w Muzeum Modelarstwa. Próbowaliśmy również smakołyków rumuńskiej kuchni: ciorba, pasanasi, sarmala, mamaliga.

W III wymianie uczestniczyło 4 uczniów: Dominika Surma, Kinga Gendek, Jakub Bald, Dawid Jasiewicz oraz 3 nauczyciele: p. Damian Szmyt – dyrektor szkoły, p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego oraz p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i międzynarodowy koordynator projektu. Do Pucioasa przyjechało 20 uczniów i 10 nauczycieli z Polski, Czech, Francji, Hiszpanii, Turcji.

Wszystkie działania finansowane są z funduszy programu Erasmus+.

 
 

Bordeaux  11-15.02.2019

II MIĘDZYNARODOWA WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 11-15.02.2019 „Kreatywność w przedsiębiorczości” w Bordeaux.

Kolejne spotkanie projektu EPIC odbyło się pod znakiem kreatywności. Uczniowie przedstawili zadania przygotowane na wymianę, zwiedzili z przewodnikiem miasto Bordeaux oraz przedsiębiorstwo Lectra Company. Zwiedziliśmy teatr w Bordeaux, odbyliśmy wycieczkę nad Morze Północne do Arcachon i na najwyższą wydmę w Europie Dune du Pyla.  

W II wymianie uczestniczyło 4 uczniów: Oskar Pańczak, Andrzej Rakoczy, Mateusz Starzyczny, Wojciech Janiec oraz 2 nauczycielki: p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego oraz p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i międzynarodowy koordynator projektu. Do Bordeaux przyjechało 20 uczniów i 10 nauczycieli z Polski, Czech, Francji, Hiszpanii, Turcji.

Wszystkie działania finansowane są z funduszy programu Erasmus+.

Spotkanie projektowe w naszej Szkole

19 listopada 2018

O godzinie 9.00 powitaliśmy przedstawicieli szkół z: Francji, Turcji, Rumunii, Czech i Hiszpanii

I MIĘDZYNARODOWA WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 23-27.11.2018 „Czy jestem przedsiębiorczy?” w Katowicach.  

Pierwsze spotkanie projektu EPIC „Entreprenurship. Practical, Innovative, Creative” odbyło się w siedzibie koordynatora, w Technikum nr 15.  

Uczestnicy zwiedzili Muzeum Śląskie, siedzibę NOSPR, Muzeum Browarów w Tychach oraz Muzeum Auschwitz. Byli gośćmi Urzędu Miasta Katowice w Pałacu Goldsteinów – delegacje przywitali p. Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Naczelnik Wydziału Edukacji p. Sławomir Witek. Uczniowie spędzili wspólnie czas w kręgielni na Bażantowie oraz w Jump City w Brynowie. Wspólnie z uczniami innych szkół i zaproszonymi gośćmi przygotowaliśmy Dni Europejskie z prezentacjami tańców, potraw i ciekawostek o miastach i szkołach 6 uczestników projektu. W ramach integracji odbyliśmy wycieczkę do Krakowa.

Uczniowie rozwiązywali zadania dot. przedsiębiorczości m.in. Kahoot, zobaczyli pracę lotniska w Pyrzowicach.

Do Katowic na I wymianę przyjechało 20 uczniów i 10 nauczycieli z Rumunii, Czech, Francji, Hiszpanii, Turcji.

Wszystkie działania finansowane są z funduszy programu Erasmus+.

Erasmus+ 1.09.2018 - 31.08.2020

 

Projekt EPIC „Przedsiębiorczość. Praktyczna, Innowacyjna, Kreatywna” o numerze 2018-1-PL01-KA229-050938_1 będzie realizowany w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, akcja KA229 – Partnerstwa Współpracy Szkół.

 

Budżet dla Polski /koordynator: 35 286 EUR

Czas trwania: 2 lata, 1.09.2018-31.08.2020

 

Główne cele:

- podniesienie kompetencji przedsiębiorczych uczniów

- nauka przez działanie - włączenie praktycznego wymiaru do programu nauczania

- nawiązanie współpracy szkół z przedsiębiorstwami na rynku lokalnym i europejskim

- zrozumienie europejskich i lokalnych standardów na rynku pracy

- wprowadzenie młodzieży na rynek pracy

- podniesienie umiejętności języka angielskiego, kompetencji informatycznych, kreatywności

- wzmacnianie kompetencji społecznych

 

Partnerzy oraz wymiany uczniów i nauczycieli:

 

 

Nazwa szkoły

Kraj, miasto

Data wymiany

Mobilności

1

Technikum nr 15

Polska - Katowice

11.2018

Przyjazd 10 nauczycieli i 20 uczniów

2

Lycee Toulouse-Lautrec

Francja - Bordeaux

02.2019

 

4 uczniów,

2 nauczycieli

3

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi

Turcja - Aliaga

04.209

4 uczniów,

2 nauczycieli

4

IES Albeniz

Hiszpania – Alcala de Henares

10.2019

4 uczniów,

2 nauczycieli

5

 

Stredna odborna skola podnikatelska

Czechy - Most

03.2020

4 uczniów,

2 nauczycieli

6

Liceul Tehnologic Pucioasa

Rumunia - Pucioasa

05.2020

4 uczniów,

2 nauczycieli

 

Finansowanie:

Wszystkie fundusze na realizację 2-letniego projektu pochodzą ze środków Unii Europejskiej.

Podróże, utrzymanie, działania lokalne i międzynarodowe są finansowane w całości: uczniowie i nauczyciele na pobyt za granicą otrzymują stałą kwotę na tygodniowy pobyt.

 

Liderem szkolnych działań w Technikum nr 15 jest p. Rita Pawłowska – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Grupę projektową tworzą: p. Damian Szmyt – nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Jolanta Soprych-Costantino – nauczyciel języka angielskiego.

 

Oprac. Rita Pawłowska