REGULAMIN PROJEKTU

Poniżej do pobrania Regulamin Projektu, który zawiera wszelkie informacje związane z uczestnictwem uczniów i nauczycieli w Projekcie oraz zasady wyjazdów zagranicznych.


SPOTKANIE W POLSCE

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe: 27-29 listopada 2014,

Katowice, Polska

 

26.11.2014 – przyjazd delegacji zagranicznych: 21 dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli z Portugalii, Litwy, Rumunii, Węgier, Włoch, Bułgarii, Francji, Niemiec, Czech zaangażowanych w realizację trzyletniego projektu. 

27.11.2014: czwartek

Plan:

1. Powitanie, poznanie się przedstawicieli 9 instytucji działających na  rzecz edukacji. Polską grupę reprezentują: Dyrektor Szkoły Damian Szmyt, koordynatorka projektu Rita Pawłowska, współkoordynatorka projektu Jolanta Soprych-Costantino, nauczycielka matematyki i informatyki Beata Bąk. 

2. Powitanie delegacji przez Samorząd Szkolny, uczniów i nauczycieli ZS nr 4, przedstawienie prezentacji o naszej szkole i dzielnicy Kostuchnie,

3. Wizyta w Pałacu Goldsteinów i przyjęcie Gości przez Panią WicePrezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Naczelnika Wydziału Edukacji Mieczysława Żyrka oraz przedstawicieli Wydziału Promocji i Wydziału Inwestycji Zagranicznych Miasta Katowice.Naszą delegację reprezentowali: Dyrektor ZS 4 Damian Szmyt, koordynatorka projektu Rita Pawłowska i nauczycielka Małgorzata Dziadosz.

4. spacer po Katowicach,

5. zwiedzanie obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Browarium Tyskiego,

6. uroczysty obiad w Promnicach – konkurs piosenek i koncert gitarowy uczestnika         z Włoch,  

28.11.2014 – piątek,

Plan:

1. spotkanie projektowe w szkole prowadzone przez koordynatorkę projektu Ritę Pawłowską i współkoordynatorkę Jolantę Soprych oraz nauczycielkę języka angielskiego Beatę Słowińską.

·         warsztaty językowe z nauczycielami z 9 organizacji.

2. Andrzejki z wróżbami i tańcami.  

29.11.2014 – sobota,

1. spotkanie projektowe w szkole oraz warsztaty e-learningowe prowadzone przez nauczyciela z Włoch,

2. zwiedzanie kopalni „Guido” w Zabrzu

3. pożegnalna kolacja w restauracji „Atmosfera” w Zabrzu.  

30 listopada, niedziela – wyjazd i pożegnanie delegacji.

SPOTKANIE W RUMUNII

SPOTKANIE WE FRANCJI

II wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Lycee Toulouse-Lautrec, w Bordeaux, 13-17.04.2015.

SPOTKANIE WE WŁOSZECH

W dniach 27-30 maja 2015 delegacja z Polski w składzie: uczeń Mateusz Hulak z 3sk, nauczyciele: Dyrektor Damian Szmyt (przedmioty zawodowe), Jolanta Soprych-Costantino (język angielski), Rita Pawłowska (język polski) brali udział w międzynarodowej konferencji w miasteczku Vallegio sul Mincio k. Werony. Wyjazd był możliwy dzięki otrzymanym środkom unijnym na realizację międzynarodowego projektu.

 

Szkoła gastronomiczna "Luigi Carnacina" o profilach: kucharz, kelner i barman zaprosiła nas na 5 Konkurs Szkół Gastronomicznych "Ristorazione Diversa". W całodziennym pokazie brali udział uczniowie tej szkoły oraz zaproszeni z całych Włoch uczniowie z niepełnosprawnością. Po uroczystym powitaniu delegacji przez Dyrektora tej placówki i organizatorów oraz wielogodzinnym konkursie miała miejsce gala z wręczeniem nagród oraz obiad przygotowany przez uczniów szkoły z udziałem 300 lokalnych gości, uczniów i rodziców. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Miasta, organizatorzy, przedstawiciele mediów, uczniowie, ich rodziny i nauczyciele.

 

Nauczyciele pierwszego dnia zwiedzali okolice Jeziora Garda oraz Vallegio i Borghetto, a Mateusz wraz ze swoim włoskim kolegą Niccolo zwiedził Weronę. Nasz uczeń zawarł mnóstwo nowych przyjaźni. Braliśmy rownież udział w zajęciach odbywających się w szkole. Poznaliśmy nauczycieli i uczniów tej szkoły. Została ona zbudowana w ubiegłym roku, zatem uderzyły nas jej nowoczesność, minimalizm i oszczędność dekoracji. Zachwyciły nas wyposażenie baru, kuchni i sal lekcyjnych. Zwróciliśmy uwagę na szacunek, jaki okazują uczniowie swoim nauczycielom. Jednocześnie lekcje wypełnione są żartami i widać przyjacielskie relacje, jakie panują w tej szkole między nauczycielami i uczniami.

Szczególnie zapamiętamy niesamowite umiejętności praktyczne uczniów w zawodach barmana, kelnera i kucharza oraz pełen zrozumienia, empatii i szacunku sposób traktowania niepełnosprawności. Włosi rozumieją ludzi niepełnosprawnych: żartują z nimi, pytają o samopoczucie, dodają wiary w umiejętności. Pokaz urządzony był w ten sposób, że uczniowie szkoły gastronomicznej pomagali w prezentowaniu swych umiejętności uczniom z niepełnosprawnością. Taką niezapomnianą lekcję wrażliwości odbyliśmy we Włoszech.

SPOTKANIE W BUŁGARII

Najważniejsze wydarzenia spotkania w Bułgarii:

 1. powitanie 9 delegacji projektu 10TOWNS w szkole 7SOU „Sedmoschlenitzi” w Sofii przez P. Dyrektor Tzankę Yembolievą, P. Wicedyrektor i Gospodarza Lyubomira Kotseva,

 2. zajęcia w szkole: przedstawienie 10 systemów edukacyjnych w 10 państwach, pokaz 10 filmów „Kim będziesz w przyszłości?”, zajęcia sportowe – siatkówka,

 3. debata uczniów w języku angielskim „Does education help in career”? – prowadzenie nauczyciel jęz. angielskiego i historii Lyubomir Kotsev,

 4. zwiedzanie Sofii,

 5. wizyta w Monastyrze Rila w Górach Rila,

 6. zwiedzanie starożytnego miasta Plovdiv z ruinami teatru rzymskiego,

 7. spotkania rodzin goszczących z uczniami…

SPOTKANIE W PORTUGALII

V międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli w Cuba w Portugalii:

6-12 marca 2016 „Rozwój mediów i ICT”

 

Niedziela: przyjazd delegacji 10 państw do Lizbony; przywitanie z rodzinami w Cuba i Beja; przyjazd 5 uczestników z Polski /Rita Pawłowska, Jola Soprych-Costantino – nauczyciele i Sylwia Sarbinowska, Dawid Gąsior, Patryk Włodarczyk – uczniowie/,

Poniedziałek: powitanie 9 delegacji, wspólne zdjęcia, zwiedzanie szkoły; Gra terenowa  w Cuba; koncert muzyki w wykonaniu uczniów szkoły; tradycyjny obiad portugalski; zwiedzanie miasteczek regionów Alentejo; spotkanie nauczycieli i praca nad projektem;

Wtorek: wycieczka do Lizbony /wieża Belem, Muzeum Powozów Królewskich, Muzeum Mude – Wzornictwa i Techniki, Wzgórze z Zamkiem św. Jerzego, pomnik Vasco da Gamy, spacer w centrum stolicy Portugalii, centrum handlowe w Lizbonie;

Środa: I Konferencja Jornados i panele dyskusyjne poświęcone tematowi „Rozwój mediów  i ICT” w Centrum Kultury w Cuba; spotkania z przedstawicielami placówek edukacyjnych, oświatowych, medialnych Portugalii; przedstawienie projektu przez koordynator Ritę Pawłowską; prezentacja 10 filmów wykonanych przez uczniów „How to promote the project?”

Czwartek: wycieczka do miasteczek Evora i Monseraz; wizyta w Centrum Kultury w Evora  i wystawa praca uczniów; spotkanie nauczycieli i wystawa praca uczniów; zwiedzanie miasteczka Beja; koncert muzyki, spotkanie u burmistrza Cuby;

Piątek: przygotowania do pożegnalnego balu absolwentów „Black Jack”, koncert muzyki fado, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w IV wymianie uczniów i nauczycieli 10towns, nabożeństwo pożegnania absolwentów, bal w Cuba

Sobota: wyjazd 9 delegacji projektu 10TOWNS do Lizbony: Polski, Litwy, Rumunii, Włoch, Niemiec, Czech, Bułgarii, Francji, Węgier

 

  Rita Pawłowska

SPOTKANIE NA WĘGRZECH

 

V WYMIANA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 10TOWNS
24-28.05.2016

Węgry – PECS „Życie w wielkim mieście”

 

23.05.2016 i 29.05.2016 - podróż


zapraszają: Mateusz Libront, Paweł Baron, Rita Pawłowska, Andrzej Rakoczy i Jolanta Soprych Costantino

Dzień I - poniedziałek 23.05.2016
1. podróż pociągiem z Katowic do Budapesztu,
2. zwiedzanie stolicy Węgier,
3. podróż pociągiem do Pecz,
4. przywitanie nauczycieli i uczniów z gospodarzami i rodzinami z Pecz

 Dzień II - wtorek 24.05.2016

1. powitanie 10 delegacji w szkole ANK,
- występy szkolnych zespołów,
2. zwiedzanie szkoły,
- udział w zajęciach: biologia, matematyka i geografia w jęz. angielskim oraz lekcja jęz. francuskiego,
3. 10 prezentacji uczniowskich "Życie w wielkim mieście. Pozytywy i negatywy..."
4. flashmob na dziedzińcu szkoły,
5. nauka tańca węgierskiego,
6. Tettye - park...

 Dzień III – środa 25.05.2016

Miasto Pecs, wielokulturowość, multireligijność

1. wizyta w Urzędzie Miasta Pecs,
- spotkanie z Burmistrzem Miasta,
- wywiad dla lokalnej telewizji,
- panorama miasta,
2. spotkanie w Centrum Romskim w Pecs,
3. wizyta w synagodze,
4. zwiedzanie Pecz

 Dzień IV – czwartek 26.05.2016

1. wizyta w jaskiniach i w miasteczku Tapolca,
2. zamek w Szigliget,
3. miasteczko Kesztehly nad Balatonem,

 Dzień V – piątek 27.05.2016

1. przejazd po Pecs,

2. zwiedzanie Fabryki Porcelany Zsolnay w Pecs,

3. wizyta nauczycieli w mieście produkcji wina Villany w Baranya,

- park rzeźb współczesnych artystów,

- degustacja wina,

4. wręczenie certyfikatów uczestnikom - partnerom V wymiany w Pecs

 Dzień VI – sobota 28.05.2016

1. wizyta w Parku Średniowiecznych Przygód w Bikal

2. udział w spektaklu o historii Węgier

3. pożegnalny obiad uczniów i nauczycieli

 Dzień VII – niedziela 29.05.2016

wyjazd 9 delegacji 10 TOWNS

 
 
 
 
 
 
 

SPOTKANIE W NIEMCZECH

SPOTKANIE NA LITWIE

Relacja z VI wymiany uczniów i nauczycieli na Litwie w ramach projektu 10towns i programu Erasmus+ w dniach 10-16.10.2016

 

Program wymiany zatytułowanej „My town on the arena of Erasmus+” przygotowany przez Adult City Centre w Taurogach obfitował w liczne i ciekawe wydarzenia.

Oto najważniejsze z nich:

1.       Wilno: wizyta w Sejmie, zwiedzanie zabytków: wieża Giedymina, Kościół św. Anny, pomnik Mickiewicza, ogród bernardynów, Brama Wolności, Parlament, Uniwersytet Wileński, cmentarz na Rossie,

2.       Wycieczki do:

·         Troków – zwiedzanie dawnej stolicy Litwy, spacer po miasteczku

          zamieszkanym przez mniejszość karaimską,

·         Kłajpedy – oglądanie portu i rynku,

·         Nidy – zwiedzanie portu, wizyta w Muzeum Tomasza Manna, spacer po

         Wydmach,

3.       Taurogi:

- wizyta w muzeach: Centrum Przesiedleń, Muzeum Przyrodnicze, Santaka (poznawanie potraw, tańców, muzyki, zwyczajów litewskich); Centrum Inicjatyw Europejskich;

- spotkanie z władzami miasta: prezentacja projektu przez koordynatora projektu 10towns przed burmistrzem miasta Taurogi, rozmowa o historii miasta;

- praca w szkole: przywitanie przez dyr. szkoły Onę Sturoniene, koordynatora Rimę Bandziniene, nauczycielki jęz. angielskiego Audronę Sermontiene i Gintare Kolesnikovą; rozmowa nauczycieli z kadrą szkoły, gra terenowa, przygotowanie prezentacji przez uczniów, Międzynarodowy Festiwal Filmowy 10towns i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach…

Polską delegację wśród 10 innych reprezentowały: Karolina Zbertek, Weronika Matlachowska, Rita Pawłowska i Mariola Kubaszewska. 

W imieniu naszej grupy bardzo dziękuję za wspaniały tydzień Organizatorkom spotkania na Litwie i całej grupie uczestników 10towns (42 osobom) za wspaniałą atmosferę, która nam towarzyszyła w ciągu całego pobytu.

Rita Pawłowska

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT - KATOWICE

Ostatnie spotkanie uczestników projektu 10towns, Katowice, Technikum nr 15

29-31 maj 2017

Na spotkanie finalne projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dla Edukacji Szkolnej przybyło 22 uczestników partnerskich 9 organizacji z Europy. Najważniejszym jego punktem była Konferencja Rozpowszechniająca Rezultaty Projektu 10towns w MDK „Południe” w Kostuchnie.

Dzień I: 29 maja

1.       Wycieczka na Równicę/ Beskidy

2.       Zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach

3.       Obiad w Pierogarni u Kopackiego z Martą Ożgą

 Dzień II: 30 maja

1. Konferencja Rozpowszechniająca Rezultaty Intelektualne z udziałem 22 zagranicznych uczestników, władz oświatowych Katowic, lokalnych przedstawicieli placówek kulturalnych, rodziców, uczniów i nauczycieli.

- prezentacja platformy edukacyjnej www.10towns.eu

- przedstawienie książki-albumu 10towns

2. Spacer po Katowicach: Strefa Kultury i Muzeum Śląskie

3. obiad z zespołem Hajna Band w chorzowskim kompleksie „Sztygarka”.

- wręczenie certyfikatów dla uczestników spotkania,

 Dzień III: 31 maja

Zwiedzanie Krakowa:

1.       Rejs po Wiśle

2.       Przejazd po Starym Mieście i Kazimierzu

3.       Spacer po Krakowie

4.       Obiad w Karczmie „Rzym” w Tyńcu

Jesteśmy przekonani, że to nie było ostatnie spotkanie… Przyjaźnie należy pielęgnować!

Rita Pawłowska

Konferencja Rozpowszechniająca Rezultaty Intelektualne: Erasmus+ 2014-2017

30 maja 2017 w MDK „Południe” w Katowicach-Kostuchnie

W ostatnim spotkaniu projektu 10towns wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych miasta Katowice, lokalnych placówek edukacyjnych, kulturalnych, rodzice, uczniowie i przyjaciele szkoły.

Na sali gościliśmy również 19 nauczycieli z 9 krajów i 3 uczennice z technikum w rumuńskim Fieni.

Celem spotkania była prezentacja rezultatów i produktów powstałych w trakcie 3 lat projektu:

- platformy edukacyjnej www.10towns.eu

- książki-albumu „Miasto przyjazną przestrzenią dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności”

Uroczystość w językach polskim i angielskim prowadzili uczniowie Patryk Blasa, Mateusz Starzyczny oraz nauczyciele: Rita Pawłowska /międzynarodowy koordynator projektu/, Jolanta Soprych.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim Gościom za przybycie. To było dla nas ważne i wzruszające spotkanie.

Rita Pawłowska

JAN JIRATKO Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

Najważniejsze punkty wizyty Jana Jiratko, dyrektora Technikum z czeskiego Rakovnika:

Poniedziałek:

  • lekcja przeróbki kopalin stałych, prezentacja umiejętności uczniów;
  • wycieczka do Krakowa,

Wtorek:

  • zwiedzanie Katowic: wizyta w Muzeum Śląskim, zwiedzanie siedziby NOSPR-u,

Środa:

  • zajęcia w szkole: pracownia komputerowa z kl. 4, spedycja z kl. 3, matematyka z kl. 3,
  • wizyta na Kostuchnie: spacer na hałdę,

Czwartek:

  • prezentacja dyr. Jana Jiratko w jęz. angielskim, przedstawienie Technikum w Czechach i miasta Rakovnik, zaproszenie na wizytę w IV. 2017,
  • lekcja języka czeskiego,
  • zwiedzanie Nikiszowca – m.in. Muzeum Historii Katowic.