„Szwedzkie doświadczenie zawodowe”

Projekt realizowany w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny, PO WER projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078728

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - WARTO ZOBACZYĆ!

 

NASI UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W SZWECJI

projekt  Szwedzkie doświadczenie zawodowe”

 

realizowany w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny, PO WER

 projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

2020-1-PL01-KA102-078728

 Miejsce odbywania stażu: Szwecja/ Malmo

 Planowane terminy stażu:

I grupa: 09.11.2021 - 19.11.2021(bez podróży)

II grupa: 21.03.2022 - 01.04.2022 (bez podróży)

Całkowity budżet projektu 72 488,00 EUR

 

CELE:

- umożliwienie uczniom nabywania nowych umiejętności zawodowych w powiązaniu z potrzebami europejskiego rynku pracy

- rozwój umiejętności językowych uczniów - przełamanie bariery w komunikacji w języku angielskim, poznanie słownictwa branżowego  stosowanego w konkretnych miejscach praktyk uczniów

- rozwój umiejętności społecznych i zdolności interpersonalnych

- podniesienie świadomości kulturowej i rozwoju osobistego poprzez współpracę z przedstawicielami innych narodowości

- budowanie świadomości uczenia się przez całe życie

- nabycie przez uczniów certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności- Europass Mobility

- ułatwienie uczniom przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia do etapu pracy

- budowanie europejskiego wymiaru szkoły

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do udziału w projekcie

Szwedzkie doświadczenie zawodowe”

realizowanego w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny, PO WER

 projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

2020-1-PL01-KA102-078728

 

zachęcamy do udziału uczniów klas II, III, IV

z kierunków technik spedytor, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik ekonomista


Termin stażu: 08.11.2021 – 19.11.2021

Miejsce stażu: Szwecja/ Malmo

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do dyrektora Szkoły - koordynatora projektu do dnia 11 czerwca 2021 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora projektu, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy do udziału!!!