Deklaracji Dostępności

·         a11y-wstep: Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.klenczar.pl

·         a11y-podmiot: Technikum Nr 15 im.Tomasza Klenczara w Katowicach

·         a11y-url: www.klenczar.pl

·         a11y-data-publikacja: 20.03.2020

·         a11y-data-aktualizacja: na bieżąco

·         a11y-status: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Pobierz wynik przeprowadzonej analizy zapewnienia dostępności cyfrowej

  Treści lub funkcje niedostępne:
  • Strona w budowie (powód: Strona w budowie)
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

·         a11y-data-sporzadzenie: 2024-02-27

·         a11y-osoba:W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Bąk , adres     e-mail: klenczar@klenczar.pl , telefon: 322020011.

·         a11y-procedura: Wszelkich informacji  udziela sekretariat Szkoły.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć     
    wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

·         a11y-architekturaDostępność architektoniczna

  Dostosowanie wejść do budynków

  Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych - podjazd

  Dostosowanie korytarzy

  Parter szkoły zaopatrzony w podjazd (szyny)

  Dostosowanie schodów

  Brak dostosowania

  Dostosowanie wind

  Brak wind

  Dostępność pochylni

  Przy wyjściu ze szkoły

  Dostępność platform

  brak platform

  Dostępność informacji głosowych

  Brak informacji głosowych

  Dostosowanie parkingów

  Parking ogólnodostępny dla uczniów i nauczycieli

  Dostępność tłumacza języka migowego

  Brak tłumacza