DOKUMENTY SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2022/23

 

ROK SZKOLNY 2021/22

 
 

ROK SZKOLNY 2020/21

Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2020/21

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/21

 
 

ROK SZKOLNY 2019/20

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym

Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego

Plan ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego

Wspomaganie w ramach nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym


ROK SZKOLNY 2018/19

 

Plan nadzoru na rok szkolny

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych

Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego

Plan ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego


ROK SZKOLNY 2017/18

Plan nadzoru na rok szkolny 

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych

Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego

Plan ewaluacji w ramach nadzoru

Plan wspomagania Rady Pedagogicznej

Zmiany do statutu Szkoły uchwalone 15.09.2017 i statut Szkoły


ROK SZKOLNY 2016/17

Statut  Szkoły opublikowany w dniu 15.09.2016

Plan pracy Szkoły na lata 2016/17

System oceniania opublikowany 15.09.2016

Program profilaktyczny na rok szkolny 2016/17

Program wychowawczy na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17


ROK SZKOLNY 2015/16

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16


DOKUMENTY DO POBRANIA

Podanie o stypendium fundowane - tylko klasy przeróbki kopalin stałych

Podanie o czterotygodniową praktykę zawodową

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

dodano: 01.09.2014

modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Damian Szmyt
opublikował: Grzegorz Kamiński