DOKUMENTY SZKOŁY


ROK SZKOLNY 2018/19

Plan nadzoru na rok szkolny

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych

Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego

Plan ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego


ROK SZKOLNY 2017/18

Plan nadzoru na rok szkolny 

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych

Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego

Plan ewaluacji w ramach nadzoru

Plan wspomagania Rady Pedagogicznej

Zmiany do statutu Szkoły uchwalone 15.09.2017 i statut Szkoły


ROK SZKOLNY 2016/17

Statut  Szkoły opublikowany w dniu 15.09.2016

Plan pracy Szkoły na lata 2016/17

System oceniania opublikowany 15.09.2016

Program profilaktyczny na rok szkolny 2016/17

Program wychowawczy na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17


ROK SZKOLNY 2015/16

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16


DOKUMENTY DO POBRANIA

Podanie o stypendium fundowane - tylko klasy przeróbki kopalin stałych

Podanie o czterotygodniową praktykę zawodową

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa