W Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania jako załącznik do Statutu Szkoły.