Samorząd Uczniowski

przewodniczący: Patryk Blasa 

z-ca przewodniczącego: Kinga Gendek

członek -

 

Poczet Sztandarowy

Aleksandra Kostecka

Dominika Surma

Wojciech Janiec