Samorząd Uczniowski

przewodnicząca: Alicja Engel

z-ca przewodniczącego: Karolina Pustelnik

członek - Piotr Szeliga

 

Poczet Sztandarowy: