Samorząd Uczniowski

przewodniczący: Patryk Blasa 

z-ca przewodniczącego: Andrzej Rakoczy

członek - Kinga Gendek

 

Poczet Sztandarowy

Nicole Botor

Aleksandra Kostecka

Mateusz Milej