PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLASY I

Wykaz podręczników dla klasy I s/l obowiązujący w roku szkolnym 2018/19 znajduje się poniżej.

Podręczniki dla klas programowo wyższych są kontynuacją wydawnictw z klasy I.

PROSZĘ NIE KUPOWAĆ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH.