PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLASY I

Wykaz podręczników dla klasy I  obowiązujący w roku szkolnym 2023/24 znajduje się poniżej.

Podręczniki dla klas programowo wyższych są kontynuacją wydawnictw z klasy I.

PROSZĘ NIE KUPOWAĆ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH.