MATURA PODCZAS PANDEMII
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!

Drogi Maturzysto! 
Znajdziesz tutaj kluczowe informacje dotyczące uczestnictwa w egzaminie maturalnym. Wszystkie tu publikowane treści mają charakter wiążący, co oznacza że nie wymagają potwierdzenia ze strony Szkoły. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi!

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW


26.05.2020 (WTOREK)

 9.00  - 10.30     MATEMATYKA
10.45 - 12.15     JĘZYK ANGIELSKI


27.05.2020 (ŚRODA)
 9.00  - 10.30     JĘZYK POLSKI
10.45 - 12.15     GEOGRAFIA


02.06.2020 (WTOREK)

  9.00 - 10.30  MATEMATYKA
10.45 - 12.15  JĘZYK POLSKI

WARUNKI BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH

- każdy uczestnik nosi maseczkę (aż do  momentu zajęcia miejsca w sali),

- po wejściu do szkoły OBOWIĄZKOWO odkażamy dłonie,

- pomiędzy uczestnikami zachowujemy bezpieczną odległość,

- każdy uczestnik MUSI posiadać WŁASNE przybory:  kalkulator, długopis kartki. Nie ma możliwości WYPOŻYCZENIA CZEGOKOLWIEK Z SEKRETARIATU SZKOŁY,

- po zakończonych zajęciach każdy uczestnik konsultacji opuszcza szkołę w bezpiecznej odległości od pozostałych, nie tworząc zgromadzeń.