MATURA PODCZAS PANDEMII
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!

Drogi Maturzysto! 
Znajdziesz tutaj kluczowe informacje dotyczące uczestnictwa w egzaminie maturalnym. Wszystkie tu publikowane treści mają charakter wiążący, co oznacza że nie wymagają potwierdzenia ze strony Szkoły. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi!