NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY


Pozostałe informacje z życia Szkoły kliknij w przycisk25 maja w naszej Szkole odbędzie się debata oksfordzka: „Transport przyszłości w moim mieście”. W debacie uczestniczyć będą uczniowie czterech katowickich szkół. Organizatorem Debaty jest nasza Szkołą, a patronat objęła  Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach.

pobranepng

NOWY KIERUNEK NAUCZANIA

OD 1 WRZEŚNIA 2018

Od 1 września 2018r. w naszej Szkole zostanie uruchomiony nowy kierunek nauczania: technik chłodnictwa i klimatyzacji

Dzięki współpracy z naszymi nowymi partnerami:

clima-budpnglogo-smpng


wento_logo_trans_011png

gwarantujemy solidne przygotowanie zawodowe oraz możliwość podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Szczegóły w zakładce "Oferta edukacyjna" - CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW.


                  EU flag-Erasmus_vect_POSjpg

Nowe międzynarodowe programy w ramach Erasmus+


Szkoła na chwilę obecną złożyła do oceny i akceptacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ (Edukacja Szkolna) dwa projekty w ramach

1)     Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej – projekt dotyczy mobilność 7 nauczycieli w 4 krajach europejskich (mobilności 2- tygodniowe) 

2)     Aktywni w Europie- projekt dotyczy praktyk zawodowych uczniów w zawodzie technik spedytor oraz technik lotniskowych służb operacyjnych (praktyki 2 – tygodniowe w Hiszpanii)


 

Pozytywna Energia w IT

To unikalny projekt, w którym od pierwszego dnia szkolenia aż po zatrudnienie będziemy wspierać uczestników na drodze zawodowej w IT. Pozytywna Energia w IT to program, w którym przygotowujemy osoby bez doświadczenia informatycznego do zawodu testera oprogramowania, inżyniera wymagań lub analityka biznesowego. Udział w projekcie jest darmowy dla uczestników.