Wyszehrad
2019-2021

 

O PROJEKCIE

W projekcie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowanym od 1.09.2019 do 28.02.2021 biorą udział 4 szkoły średnie techniczne:

z Czech: Business Academy and Higher Professional School of Social Studies (Ostrawa), z Polski: Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara (Katowice), ze Słowacji: Obchodná akadémia (Koszyce), z Węgier: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapeszt).

Projekt nosi tytuł Shared Fictitious Company ID #  21910148 (Wspólna fikcyjna firma).

Do głównych celów projektu należy wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych, międzykulturowych i przedsiębiorczych. Szkoły będą zajmować się szczególnie zadaniami związanymi z przedsiębiorczością: tworzeniem małej firmy, zarządzaniem firmą, tworzeniem planu budżetowego, przygotowywaniem i realizacją strategii marketingowej, nawiązywaniem współpracy na linii szkoła – przedsiębiorstwa, kształtowaniem i rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych uczniów.
 Ze strony polskiej zostanie zrealizowanych 30 mobilności (2 nauczycieli i 8 uczniów w czasie każdej wymiany, czyli 6 nauczycieli i 24 uczniów). To nasz drugi wspólny projekt – poprzedni realizowaliśmy w 2016r.

 Kalendarz spotkań: 

Data

Miejsce

Październik 2019

Koszyce

Luty 2020

Ostrawa

Wrzesień 2020

Budapeszt

Listopad 2020

Katowice

Oprac. Rita Pawłowska

IV wymiana on-line "Social systems in 4 countries"

10 marca odbyło się międzynarodowe spotkanie online uczniów i nauczycieli 4 szkół. Tym samym zakończyliśmy 19-miesięczny projekt „Shared fictitious company”, współpracując jako partner ze szkołami średnimi z Ostrawy, Koszyc, Budapesztu. Z tymi 3 szkołami współdziałamy już od 2015r.

Ostatnie spotkanie odbyliśmy w szkole. T15 reprezentowali uczniowie: Oliwia Obrębska, Dawid Nowara, Emilia Kuzia, Julia Klekot, Aurelia Kolasa, Jakub Przewoźny, Jakub Bald oraz nauczyciele: Jolanta Soprych-Costantino i Rita Pawłowska.

Koordynator projektu z Czech dr David Sikora podsumował 2-letni projekt, realizację mobilności w Koszycach i Ostrawie oraz 2 spotkań on-line, a także przygotowanie firmy tworzonej przez uczniów ChartEco. Uczniowie 4 szkół w postaci prezentacji przedstawili systemy społeczne/ socjalne swoich państw w językach narodowym i angielskim.

Projekt "Shared fictitious company" był realizowany dzięki funduszom Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Miał na celu rozwój kompetencji językowych, kulturowych i zawodowych uczniów, z naciskiem na kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Dziękujemy za wspólną naukę, zdobywanie doświadczeń i umiejętności oraz niesamowitą przygodę.

Oprac. Rita Pawłowska

 
 

III wymiana on-line

III międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli 4 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska) odbyła się w postaci spotkania on-line. Ze względu na zasady europejskiej polityki przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19, przejścia w 4 krajach na system nauki zdalnej spotkanie w Budapeszcie zaplanowane na wrzesień 2020 r. nie mogło dojść do skutku. Zatem 26 stycznia przed ekranami komputerów zebrali się uczniowie i nauczyciele – w trakcie kilkugodzinnego webinaru zrealizowaliśmy temat „Health systems in 4 countries” dla naszego projektu “Shared fictitious company – Wspólna fikcyjna firma”.

Uczniowie T15 przedstawili prezentację w 2 językach: polskim i angielskim. Oprócz prezentacji uczniów 4 krajów na temat systemu opieki zdrowotnej w programie webinaru znalazł się również test online dla uczniów oraz panel nauczycielski podsumowujący i przygotowujący do następnego spotkania online w marcu. Webinar prowadził koordynator projektu dr inż. David Sikora – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych ze szkoły średniej w Ostrawie. Kilka dni wcześniej 1 spotkanie przygotowawcze odbyli nauczyciele, omawiając przebieg webinaru, testując sprzęt, planując kolejne spotkanie on-line.

Webinar „Health systems in 4 countries” okazał się sukcesem – wszyscy mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności cyfrowe, językowe (mówienie, słuchanie i pisanie w języku angielskim) oraz kulturowe (słuchanie 3 języków narodowych: czeskiego, słowackiego i węgierskiego).

Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów klas 1-4 /Julia Klekot, Emilia Kuzia, Dawid Nowara, Jakub Przewoźny, Jakub Bald, Aurelia Kolasa, Piotr Leżucha oraz oraz 3 nauczycieli: Rita Pawłowska – szkolny koordynator projektu, nauczyciel języka polskiego i edukacji regionalnej, Mariola Kubaszewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych spedycyjnych, Jolanta Soprych-Costantino: nauczyciel języka angielskiego.

Wszystkie działania są finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Oprac. Rita Pawłowska

MIĘDZYNARODOWE TARGI FIRM UCZNIÓW.

- Prezentacja firmy ChartEco 

4.03. wzięliśmy udział w międzynarodowych targach firm tworzonych przez uczniów.  

Jest to coroczna inicjatywa organizowana przez Odborni Skola z Ostrawy, z którą już od wielu lat współpracujemy w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Uczniowie szkół z Czech, Polski i Słowacji prezentowali swoje firmy w czasie targów, które w tym roku odbywały się on-line. Prezentacje i firmy były oceniane przez właścicieli firm, pracowników uczelni i instytucji, z którymi współpracuje szkoła średnia z Ostrawy. W targach wzięło udział ok. 100 gości. 

Uczniowie z Czech przedstawili firmę ChartEco, która jest rezultatem międzynarodowej współpracy partnerów 4 krajów w projekcie "Shared Fictitious Company". ChartEco zajmuje się ekologicznym wytwarzaniem produktów z materiałów po recyklingu. 

T15 reprezentowali: Jakub Przewoźny i p. Rita Pawłowska.

Targi były świetnie zorganizowane, a firma ChartEco jest godna polecenia!  

 

II wymiana - Ostrawa

II międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli 4 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska) odbyła się w szkole średniej o profilu biznesowym w Ostrawie. Spotkanie trwało 3 dni (20-22.02.2020) i nosiło tytuł: „Fictitious company V4”.

Uczestnicy projektu “Shared fictitious company – Wspólna fikcyjna firma”: 24 uczniów i 6 nauczycieli oraz uczestnicy z goszczący zwiedzili Ostrawę, poznali społeczność szkoły, uczestniczyli w Targach Fikcyjnych Firm w Ostrawie, prezentowali zadania dotyczące zasobów ludzkich swoich firm, dotychczasowej pracy w projekcie, otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Wspólnie pracowaliśmy na platformie naszej fikcyjnej firmy Chart Eco oraz przygotowywaliśmy stoisko biznesowe. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów klas 1-3 oraz 2 nauczycieli.

Wszystkie działania są finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


 

I wymiana - Koszyce

I międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli 4 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska) odbyła się w Business academy w Koszycach. Spotkanie trwało 3 dni (22-24.10.2019) i nosiło tytuł: „Taxation System in Countries V4”.

Uczestnicy projektu “Shared fictitious company – Wspólna fikcyjna firma”: 24 uczniów I 6 nauczycieli oraz uczestnicy goszczący zwiedzili Koszyce, poznali społeczność szkoły, uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości, prezentowali zadania dotyczące systemów podatkowych w swoich krajach, otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie kl. 1 oraz 2 nauczycieli.

Wszystkie działania są finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.