Wyszehrad
2019-2021

 

O PROJEKCIE

W projekcie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowanym od 1.09.2019 do 28.02.2021 biorą udział 4 szkoły średnie techniczne:

z Czech: Business Academy and Higher Professional School of Social Studies (Ostrawa),

z Polski: Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara (Katowice),

ze Słowacji: Obchodná akadémia (Koszyce),

z Węgier: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapeszt).

 

Projekt nosi tytuł Shared Fictitious Company ID #  21910148 (Wspólna fikcyjna firma).

Do głównych celów projektu należy wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych, międzykulturowych i przedsiębiorczych. Szkoły będą zajmować się szczególnie zadaniami związanymi z przedsiębiorczością: tworzeniem małej firmy, zarządzaniem firmą, tworzeniem planu budżetowego, przygotowywaniem i realizacją strategii marketingowej, nawiązywaniem współpracy na linii szkoła – przedsiębiorstwa, kształtowaniem i rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych uczniów.

 Ze strony polskiej zostanie zrealizowanych 30 mobilności (2 nauczycieli i 8 uczniów w czasie każdej wymiany, czyli 6 nauczycieli i 24 uczniów). To nasz drugi wspólny projekt – poprzedni realizowaliśmy w 2016r.

 Kalendarz spotkań: 

Data

Miejsce

Październik 2019

Koszyce

Luty 2020

Ostrawa

Wrzesień 2020

Budapeszt

Listopad 2020

Katowice


Oprac. Rita Pawłowska


II wymiana - Ostrawa

II międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli 4 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska) odbyła się w szkole średniej o profilu biznesowym w Ostrawie. Spotkanie trwało 3 dni (20-22.02.2020) i nosiło tytuł: „Fictitious company V4”.

Uczestnicy projektu “Shared fictitious company – Wspólna fikcyjna firma”: 24 uczniów i 6 nauczycieli oraz uczestnicy z goszczący zwiedzili Ostrawę, poznali społeczność szkoły, uczestniczyli w Targach Fikcyjnych Firm w Ostrawie, prezentowali zadania dotyczące zasobów ludzkich swoich firm, dotychczasowej pracy w projekcie, otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Wspólnie pracowaliśmy na platformie naszej fikcyjnej firmy Chart Eco oraz przygotowywaliśmy stoisko biznesowe. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów klas 1-3 oraz 2 nauczycieli.

Wszystkie działania są finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


 

I wymiana - Koszyce

I międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli 4 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska) odbyła się w Business academy w Koszycach. Spotkanie trwało 3 dni (22-24.10.2019) i nosiło tytuł: „Taxation System in Countries V4”.

Uczestnicy projektu “Shared fictitious company – Wspólna fikcyjna firma”: 24 uczniów I 6 nauczycieli oraz uczestnicy goszczący zwiedzili Koszyce, poznali społeczność szkoły, uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości, prezentowali zadania dotyczące systemów podatkowych w swoich krajach, otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie kl. 1 oraz 2 nauczycieli.

Wszystkie działania są finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.