STATUS PRAWNY PLACÓWKI:

 

Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez Urząd Miasta Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę "o systemie oświaty", Prawo oświatowe, Kartę Nauczyciela oraz Statut Technikum Nr 15

  

 

 

data dodania: 30.09.2014

data modyfikacji: - 01.09.2016

opracował: Beata Bąk

opublikował:Beata Bąk