STATUS PRAWNY PLACÓWKI:

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez Urząd Miasta Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela oraz Statut Technikum Nr 15

  

 

 

data dodania: 30.09.2014

data modyfikacji: -

opracował: Beata Bąk

opublikował:Beata Bąk