Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Patrycja Kaczmarczyk
e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl ; tel.: 32 60-61-3288