Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.  Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem linku: http://www. http://klenczar.pl/oferta-edukacyjna