Ewidencje i Rejestry

 

- Księgi inwentarzowe.

- Rejestr pracowników.

- Rejestr zamówień publicznych.

- Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

- Rejestr aktów i zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego.

- Rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

- Rejestr umów na wykonywane prace remontowe- zamówienia publiczne.

- Rejestr korespondencji.

- Rejestr skarg i wniosków.

- Ewidencja uczniów i absolwentów.

- Ewidencja zaświadczeń do WKU.

- Ewidencja wydanych zaświadczeń uczniów.

- Ewidencja wydanych świadectw i dyplomów.

- Ewidencja wydanych i zagubionych legitymacji szkolnych.

- Księga druków ścisłego zarachowania.

- Ewidencja dokumentacji szkolnej.


data dodania: 1.10.2014

data modyfikacji: -

opracował: Sylwia Machulec

opublikował:Beata Bąk