Dane szkoły:

 Technikum Nr 15 im.Tomasza Klenczara
w Katowicach-Kostuchnie
ul.Tadeusza Boy'a Żeleńskiego 96
40-750 Katowice


 tel./fax.(032)20-20-011
www.klenczar.pl

NIP 954-27-67-889

REGON 272219762
 sekretariat szkoły czynny:
od poniedziałku do piątku, w godzinach : od 7.00 do 15.00
 

Ważniejsze adresy e-mail:

 klenczar@klenczar.pl
 

Dyrekcja szkoły :

 mgr Damian Szmyt - Dyrektor Technikum Nr 15
 klenczar@klenczar.pl

 

Organizacja szkoły :

 Technikum Nr 15
 
 Kształci w zawodach :
 
technik spedytor
technik ekonomista
technik lotniskowych służb operacyjnych
technik przeróbki kopalin stałych 

technik chłodnictwa i klimatyzacji 


data dodania: 1.09.2013

data modyfikacji: 21.06.2017

opracował: Grzegorz Kamiński

opublikował: Grzegorz Kamiński