Wartość majątku na dzień 30.09.2014r.:


Budynek:

486 524, 78 zł

Środki trwałe:

59 823,58 zł

Majątek, w tym:

 

    - księgozbiór:

69 169,34 zł

    - wartości niematerialne i prawne:

11 201,95 zł

     - wyposażenie:

605 806, 24 zł


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 zostało umieszczone w BIP CUW w Katowicach.

dodano: 01.09.2014
modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Sylwia Machulec
opublikował: Grzegorz Kamiński