Termin kontroliTemat kontroliOrgan kontrolujący
27.01.20111. Prawidłowość realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

2. Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art42 ust 2KN
Kuratorium Oświaty
09.05.2011Obserwacja egzaminu maturalnego z j polskiego w części ustnej – sesja wiosna 2011 
20.10.2011Zgodność z procedurami organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego

Zgodność z proceduramiprzeprowadzania egzaminów poprawkowych
24.04.2012Kontrola wydanych zaleceń w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego
05.2012Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego sesja wiosenna 2012 – WOS pisemny
18 - 23.10.2012

29.10.2012
Ewaluacja problemowa w obszarze „Efekty kształcenia”

Podsumowanie wyników ewaluacji.
14.01.2013Pozyskiwanie informacji do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Ocena pracy dyrektora 
11.02.2013Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z realizowanym planem nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach.
20.10.2014Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. 
18.02.2011Badanie systemu zarzadzania obszarem rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstwUrząd Miasta Katowice
5.01. - 9.02.2012Realizacja planu dochodów i wydatków, gospodarowanie składnikami majątku
24.07.2012Dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi 
12.10.2012Ocena stanu sanitarnego szkoły Śląski Państwowy
Inspektor Sanitarny
 

data dodania: 30.09.2014

data modyfikacji: 28.10.2014; 

modyfikował: Beata Bąk

opracował: Joanna Hencel

opublikował:Beata Bąk