Menu przedmiotowe ( górna strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. 

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

 

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.

dodano: 01.09.2014
modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Sylwia Machulec
opublikował: Grzegorz Kamiński