BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ TECHNIKUM NR 15

IM. TOMASZA KLENCZARA W KATOWICACH
Podstawa prawna:

  • Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
  • Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

Publikacja sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl 

RODO

Informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej www.klenczar.pl w zakładce BIP.

Kontakt z nadzorującym z ramienia organu prowadzącego: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej oraz warunki na których jest udostępniana, lub warunki określające odmowę jej udostępnienia

dodano: 01.09.2014
modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Damian Szmyt
opublikował: Grzegorz Kamiński