Informacje o formie dostarczania dokumentów drogą elektroniczną poprzez 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

1. W celu złożenia dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
    Odnośnik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się TUTAJ.
2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

    lub profilem zaufanym ePUAP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
    Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

dodano: 01.09.2014
modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Sylwia Machulec
opublikował: Grzegorz Kamiński